Stel je vraag
1

Wiskunde vraag 4.2.3

asked 2019-06-08 07:01:47 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

Beste,

Deze vraag over kansen lukt mij niet. Ik probeer via een kansboom de oplossing te vinden maar heb het steeds fout. Kan iemand mij uitleggen hoe ik dit best aanpak? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2019-06-08 07:31:28 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bij de kansenboom heb je 3 takken die gunstig zijn: A+A+A- A+A-A+ en A-A+A+ en dan ga je trekken zonder terugleggen.

Met de combinatiemethode: (Combinatie van 1 uit 4) x (Combinatie van 2 uit 6)/ (Combinatie van 3 uit 10)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-08 07:01:47 -0500

Aantal keer gelezen: 87 keer

Laatst gewijzigd: Jun 08 '19