Stel je vraag
0

Chemie extra oef - reeks 4 - vraag 12

asked 2019-06-09 07:33:47 -0500

Tinne.Wilms gravatar image

updated 2019-06-09 07:56:00 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Adhv de molhoeveelheden heb ik de coëfficiënten kunnen aanvullen. Daarna ben ik gaan kijken naar de zuurstof verhoudingen; maar dit komt niet uit bij mij.

Kan iemand mij helpen? :-)

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-09 07:53:08 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Ik zie bij KOH een rekenfout. Moet het verschil in mol hier niet 1,2 zijn en dus coëfficiënt 6?

Lukt het dan wel?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

oei inderdaad, daar had ik over gezien. Bedankt!

Tinne.Wilms ( 2019-06-09 07:58:21 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-09 07:33:47 -0500

Aantal keer gelezen: 62 keer

Laatst gewijzigd: Jun 09 '19