Stel je vraag
0

3.9.4 wiskunde

asked 2019-06-09 17:15:07 -0500

Mirac.Ulgen gravatar image

updated 2019-06-10 03:13:47 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

hallo, hoe los je deze oef op? ik kom heel de tijd een ander oplossing. ik neem de integraal van sin²x-cos²x -> hier verander ik sin²x mbv de verdubbelingshoek in (1-cos(2x))/2

mvg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2019-06-10 03:13:26 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De oplossingsmethode is op zich wel goed. Maar éérst tekenen (sin²x en cos²x liggen om beurt boven en onder). Best neem je daarna het kleinst mogelijke symmetrische deeltje en ga dat dan met die methode berekenen (vermenigvuldigd met het aantal keer dat dit element voorkomt) zie uitwerking: C:\fakepath\3.9.4 integralen.jpg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

ik begrijp 1 zaak niet, nl. hoe het komt dat de 2de integraal evenveel uitkomt als de eerste integraal. kan u mij dat uitleggen aub?

Mirac.Ulgen ( 2019-06-10 17:30:26 -0500 )edit
1

sin²x + cos²x = 1 dus zou je ook bijvoorbeeld sin²x kunnen vervangen door 1-cos²x. Zie je dan de symmetrie?

Myriam@REBUS ( 2019-06-11 01:56:16 -0500 )edit
1

De tweede integraal komt op het dubbele uit van de eerste, want hier zitten 2 symmetrie-elementen tegen elkaar geplakt. Daarom is het 4 keer de basisintegraal.

Myriam@REBUS ( 2019-06-11 01:58:25 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2019-06-09 17:15:07 -0500

Aantal keer gelezen: 282 keer

Laatst gewijzigd: Jun 10 '19