Stel je vraag
0

Chemie 5.2 vraag 7

asked 2019-06-10 04:01:37 -0500

Tinne.Wilms gravatar image

updated 2019-06-10 10:24:37 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Beste,

Ik begrijp niet zo goed hoe je hieraan moet beginnen? Ik heb de reactiesnelheden uitgeschreven maar niets komt om het juiste uit?

Wat is de correct wijze om zo'n oefening op te lossen?

Alvast bedankt!

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2019-06-10 09:51:28 -0500

Tinne.Wilms gravatar image

Ik begrijp wat ik fout deed; ik kom op antwoord C door dit correct in te vullen Situatie 1; v = k.(NO)^2 . (H2)^1 --->. (A)^2 . (B/2)^1 = V/2 Situatie 2; v = (A/2)^2 . (2B)^1 = A/4 . 2B = V/2

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-10 04:01:37 -0500

Aantal keer gelezen: 103 keer

Laatst gewijzigd: Jun 10 '19