Stel je vraag
0

Wiskunde goniometrische vergelijking

asked 2019-06-10 11:13:30 -0500

Sam gravatar image

Ik kom voor x 4 oplossingen uit namelijk 22,5°; 202,5°; 45° en 225°.

Het juiste antwoord zou D moeten zijn (8 oplossingen). Kan iemand mij verder helpen hoe ik aan die andere 4 oplossingen kom?

Alvast bedankt

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-10 11:43:17 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bekijk de oplossingen in 4 gevallen: sin (2x) = (1/2)^0.5 (dit geeft als oplossingen 2x = 45° + k.360° en 2x = 135° + k.360)

en °sin(2x) = -(1/2)^0.5 ( met als oplossingen 2x = 225° + k.360° en 2x = 315° + k.360)

Van daar werk je verder uit om te kijken welke oplossingen voldoen aan x behoort tot [0;360]

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Het kan ook helpen om als volgt te redeneren: als x tussen 0 en 360° ligt dan vind je 2x tussen 0 en 720°

Myriam@REBUS ( 2019-06-10 11:55:10 -0500 )edit
1

Oké ik heb het gevonden, dankjewel!!

Sam ( 2019-06-11 05:57:34 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2019-06-10 11:13:30 -0500

Aantal keer gelezen: 78 keer

Laatst gewijzigd: Jun 10 '19