Stel je vraag
0

vraag 3.9.19

asked 2019-06-10 16:34:46 -0500

Mirac.Ulgen gravatar image

beste hoe vind je de primitieve fucntie van ²log(x) ? ik weet niet hoe ik dit moet oplossen, met substitutie of partiele? Bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2019-06-11 02:02:51 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Gebruik de formule voor verandering van grondtal. Dan zet je de ²log(x) om in ln(x)/ln(2). De noemer is een constante en kan je dus buiten zetten. ln(x) zou je moeten kunnen integreren.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

bedankt voor uw hulp!

Mirac.Ulgen ( 2019-06-12 07:29:16 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-10 16:34:46 -0500

Aantal keer gelezen: 155 keer

Laatst gewijzigd: Jun 11 '19