Stel je vraag
0

Fysica 7.5.4

asked 2019-06-11 04:05:59 -0500

Tinne.Wilms gravatar image

updated 2019-06-11 04:53:34 -0500

Beste,

Wat is de beste manier om deze oefening op te lossen? Totale weerstand is 35 Ohm.

Alvast bedankt!

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-11 05:15:54 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De drie weerstanden staan in serie. Verhoog de spanning en de stroom gaat stijgen, in elke weerstand gelijk. Het eenvoudigste is dan het vermogen uit te drukken als P = I²R Dat kan je dan herwerken tot I² < P/R

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

ik begrijp het nog niet zo goed :-(

Tinne.Wilms ( 2019-06-11 06:34:05 -0500 )edit

Voor R1: I²< 2.5/20 dan voor R2: I²< 10/10 en voor R3: I²< 20/5 dus is het duidelijk dat R1 eerst zal doorbranden.

Myriam@REBUS ( 2019-06-11 06:47:55 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-11 04:05:59 -0500

Aantal keer gelezen: 78 keer

Laatst gewijzigd: Jun 11 '19