Stel je vraag
0

fysica 7.5.7

asked 2019-06-11 04:51:27 -0500

Tinne.Wilms gravatar image

ik begrijp niet zo goed wat ik hier fout doe? Ik kom op 4Amp.

R1 en R2 zijn toch parallel en dan R1,2 zijn in serie met R3?

image description

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-11 05:11:31 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De 4 ampère klopt daar waar er serie schakeling is. Maar vervolgens splitst deze stroom zich ter hoogte van R1 en R2. Je moet dus ook deze deelstromen bepalen. Lees dan nog eens de vraag. Merk op dat er een min teken staat.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bij R3 -> 80V / 20 ohm = 4A , maar je hebt dan 32V dat door R1 en R2 gaat. Hierbij gaat er dus 16V naar elks. dus 16V / 10 Omh = 1,6 A en 16V / 40 Omh = 0,4 A. Ik kom in totaal op 6A?

Tinne.Wilms ( 2019-06-11 05:33:42 -0500 )edit

Er staat 32 V over de parallel schakeling. Deze spanning wordt niet opgedeeld! De stroom door R1 = 32/10 = 3.2 A en de stroom door R2 = 32/40 = 0.8 A

Myriam@REBUS ( 2019-06-11 05:39:17 -0500 )edit
1

ah oke! Merci Myriam! :-D

Tinne.Wilms ( 2019-06-11 06:04:58 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-11 04:51:27 -0500

Aantal keer gelezen: 49 keer

Laatst gewijzigd: Jun 11 '19