Stel je vraag
0

Biologie erfelijkheid examenvraag

asked 2019-06-11 08:44:36 -0500

Sam gravatar image

Zou iemand kunnen uitleggen hoe ik deze oefening het best oplos?

Alvast bedankt

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-20 08:32:25 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Stap 1: kijk wat de genotypen zijn van 3 (BORr) en 4 (AOrr)

Stap 2: kijk welke gekoppeld zijn bij 3 (BR en Or), want deze zijn gekregen van de ouders

Stap 3: maak een kwadrant en reken dit uit

DUS BR komt 6% voor (is een van de recombinanten) Or komt 50% voor (vrouw had maar 2 gameten, dus 50-50)

50% van 6% = 3%

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

dankjewel!!

Sam ( 2019-06-21 11:42:26 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2019-06-11 08:44:36 -0500

Aantal keer gelezen: 162 keer

Laatst gewijzigd: Jun 20 '19