Stel je vraag
1

Fysica 2.5.1

asked 2016-06-08 08:28:43 -0500

Eline gravatar image

image description image description

ik heb a) berekend door eerst de tijd te berekenen dat de auto in de y-richting valt en dan in te vullen in de snelheidsvergelijking voor de horizontale richting

maar, je a heb je niet, dus dat heb de afstandsvergelijking gebruikt en dan a = 80 m/s gevonden en dan kwam ik uit op vx = a . t = 113 m/s ? maar dit komt niet uit op 56 m/s? voor vy heb ik 14,1 m/s gevonden. door vy = g . t ook weet ik niet zo goed hoe je c) moet oplossen.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
2

answered 2016-06-08 09:11:32 -0500

Jaak.Dezeure gravatar image

Hey Eline,

Je zou om de beginsnelheid te berekenen de formule van een ERB moeten gebruiken. Bij de horizontale worp wordt de horizontale beweging gegeven door een ERB (dus geen versnelling) en de verticale beweging door een EVRB (in dit geval constante versnelling "g"). De tijd die je gevonden hebt is goed. Probeer het zo eens? Ik kom het zo dan wel uit, dus ik denk dat het klopt.

Dan zou je b) ook moeten lukken, je methode is goed maar door je fout in a) kom je daar ook iets verkeerd uit.

Voor C zou je moeten werken binnen driehoeken met de grootte van de snelheidsvectoren. Ik heb de resulterende snelheidsvector (die je in b berekent) gebruikt en de grootte van de snelheidsvector in de verticale richting. Lukt het zo? Ik hoop dat ik geholpen heb!

Jaak

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja, ik snap het denk ik. Je hebt dus geen versnelling meer in de horizontale richting omdat de auto op dat moment geen gas meer geeft? Ik heb het op die manier berekent en zo kom ik het ook uit. Bedankt!

Eline ( 2016-06-08 09:37:55 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-08 08:28:43 -0500

Aantal keer gelezen: 339 keer

Laatst gewijzigd: Jun 08 '16