Stel je vraag
0

Elektrostatica potentiaal en veldsterkte

asked 2019-06-12 04:34:18 -0500

Sam gravatar image

Zou iemand me het verschil hiertussen kunnen uitleggen:

Wanneer de potentiaal in een punt gelijk is aan nul en wanneer de veldsterkte in een punt gelijk is aan nul.

Wanneer zijn de potentiaal en de veldsterkte in een punt gelijk aan nul?

Alvast bedankt

Sam

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-12 05:53:20 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Korte uitleg: potentiaal is (potentiële energie)/testlading en elektrisch veld is kracht/testlading

Begin met een radiaal elektrisch veld. De potentiële energie op oneindig is nul (voor potentiële energie moet je altijd ergens een nulpunt maken) Stel een positieve lading nadert vanop oneindig een andere positieve lading. Om dit mogelijk te maken zal je energie moeten toevoegen want gelijke ladingen willen ver van elkaar blijven. De toegevoegde energie is positief, de testlading ook, dus de potentiaal is positief. Anders: laat een negatieve lading vanop oneindig op de positieve lading afkomen. Hierbij wordt energie vrij gezet, dus de potentiële energie is negatief. Deel dit door de negatieve testlading en je hebt terug een positieve potentiaal. Dus rond een positieve lading is er een positieve potentiaal Probeer deze redenering nu nog eens te maken voor de omgeving van een negatieve lading.

Je kan analoog te werk gaan voor de potentiaal van een homogeen elektrisch veld.

Een elektrisch veld (beginnen we weer met twee puntladingen): zijn de ladingen oneindig ver van elkaar verwijderd dan is de kracht ertussen nul en het elektrisch veld dus ook. Twee gelijke ladingen naar elkaar toe brengen: afstotende kracht. Deel door de testlading en je hebt het elektrisch veld. Twee verschillende ladingen: aantrekking. Voor het elektrisch veld delen door de testlading. dus het elektrisch veld is gericht van de positieve lading weg en naar de negatieve lading toe

Ook dit moet je nog eens bekijken voor een homogeen elektrisch veld.

Als er sprake is van de potentiaal of het elektrisch veld in de buurt van verschillende ladingen zal je alles moeten optellen. Voor potentiaal zijn dat positieve of negatieve getallen, voor een elektrisch veld vectoren.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2019-06-12 04:34:18 -0500

Aantal keer gelezen: 566 keer

Laatst gewijzigd: Jun 12 '19