Stel je vraag
0

Biologie erfelijkheid

asked 2019-06-13 06:39:04 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

Beste,

Welke van deze 3 soorten mutaties zijn erfelijk, waarom wel/niet? 1) genmutaties 2) chromosoommutaties 3)genoommutaties Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-20 08:27:34 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Deze vraag is niet zwart-wit te beantwoorden, want het hangt er vanaf waar de mutaties plaatsvinden. Een mutatie die plaatsvindt in de geslachtscellen kan doorgegeven worden, een in de huidcel niet....

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-13 06:39:04 -0500

Aantal keer gelezen: 99 keer

Laatst gewijzigd: Jun 20 '19