Stel je vraag
0

Wiskunde:Raaklijn:2.3.21

asked 2019-06-14 13:09:10 -0500

Omar.ElHaji gravatar image

updated 2019-06-14 13:49:29 -0500

Beste

In de modeloplossingen van REBUS staat bij oefeninge 2.3.21 dat het antwoord B moet zijn; -1. Dat is dezelfde vraag als vraag 10 op het examen van Augustus 2016 'geel'. De modeloplossingen hier op de website v/h toelatingsexamen zelf zegt dat het antwoord C is. Ik ben een beetje verward? Mvgimage descriptionC:\fakepath\Knipsel2.JPG(/upfiles/156053815539104.jpg)

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-15 02:41:06 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Let op, de opgave in de Rebus cursus is niet hetzelfde: hier gaat het om f(x) = (x+1)e^x daar waar de examenopgave is f(x) = (x+1)e^(-x)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Ah ja, natuurlijk dan bekom je toch 1 omgekeerd. Bedankt!

Omar.ElHaji ( 2019-06-15 03:54:51 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-14 13:09:10 -0500

Aantal keer gelezen: 73 keer

Laatst gewijzigd: Jun 15 '19