Stel je vraag
0

Fysica elektromagnetisme

asked 2019-06-15 05:39:07 -0500

Sam gravatar image

Kan iemand uitleggen hoe ik deze vraag het beste oplos?

Alvast bedankt

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-15 06:22:03 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

In het punt A tel je twee exact dezelfde magnetische velden op tot 60 mT. Dat wil zeggen dat één zo'n veld 30 mT is.

In het punt B zal het veld van L2 dan ook 30 mT zijn, maar in de andere richting. Dus moet het veld van L1 daar van af getrokken worden. De enige mogelijkheid is dan 20 mT

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Het eerste deel snap ik, maar ik snap nog steeds niet hoe je dan precies aan 20 mT komt?

Sam ( 2019-06-15 06:41:29 -0500 )edit

Ik heb het niet uitgerekend, maar dat is het enige antwoord dat lager is dan 30 mT. Als je het zou moeten uitrekenen: de afstand tussen L1 en B is drie maal groter dan die tussen L1 en A. Dus is het magnetisch veld van L1 daar 30/3 of 10 mT. Dat trek je dan af van de 30 mT.

Myriam@REBUS ( 2019-06-15 07:12:28 -0500 )edit
1

Oke bedankt!!

Sam ( 2019-06-15 07:17:30 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-15 05:39:07 -0500

Aantal keer gelezen: 147 keer

Laatst gewijzigd: Jun 15 '19