Stel je vraag
0

Chemie vraag 9 tandarts 2018

asked 2019-06-15 10:46:44 -0500

Céleste gravatar image

updated 2019-06-15 16:33:30 -0500

Koen@REBUS gravatar image

C:\fakepath\2019-06-15.png Ik snap niet hoe men aan het oxidatiegetal -III en V komt? Hopelijk kan iemand me dit uitleggen. Alvast bedankt om te antwoorden

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-15 16:32:37 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Probeer het zout eens op te splitsen in NO3- en NH4+ . Lukt het dan om de oxidatiegetallen terug te vinden?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Aah zo, ja dan lukt het! Dankjewel.

Céleste ( 2019-06-17 09:57:08 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-15 10:46:44 -0500

Aantal keer gelezen: 133 keer

Laatst gewijzigd: Jun 15 '19