Stel je vraag
0

Wiskunde 1.1.3

asked 2019-06-16 03:15:47 -0500

Tinne.Wilms gravatar image

updated 2019-06-16 05:40:51 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Beste,

Ik heb een vraagje ivm de methode om de oefening op te lossen. Als je getalwaarden moet invullen voor: 7 = p + q , -1 = p - q + r en 0 = p - r

Is er hiervoor een methodiek? Of gewoon trial and error?

Alvast bedankt! :-)

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-16 04:15:12 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als je het oplost zou je 3 vergelijkingen moeten bekomen: voor x², voor x en voor de getallen. Dit vormt een stelsel waarmee je p, q en r kan vinden.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Ah ik heb het gevonden! Bedankt Myriam

Tinne.Wilms ( 2019-06-16 04:42:06 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-16 03:15:47 -0500

Aantal keer gelezen: 84 keer

Laatst gewijzigd: Jun 16 '19