Stel je vraag
0

Wiskunde cirkel/opp

asked 2019-06-17 12:41:55 -0500

Omar.ElHaji gravatar image

Beschouw in een orthonormaal assenkruis een cirkel die door het punt B(−1,0) gaat en in het punt A(1,2) raakt aan de rechte met vergelijking y=2x . Hoeveel bedraagt de oppervlakte van deze cirkel?

Beste

Ik weet niet 100% hoe ik deze zou moeten oplossen, ik zou eerst het middelpunt proberen te bepalen waaruit de straal gehaald kan worden adhv de verg v/d cirkel maar zit vast bij het opmaken van het stelsel om daaruit het coördinaat van het middelpunt te kunnen halen. Ik moet sowieso de 2 punten A en B daarin betrekken maar weet niet wat ik als rico zou moeten nemen. Je weet alvast wel dat elke raaklijn aan een cirkel in een bepaald punt daar loodrecht op staat dus eerst een rico van dat punt en erna loodrechte stand toepassen. Hoe bereken ik de rico eerst?

Mvg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-17 13:16:13 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Twee rechten die loodrecht op elkaar staan: het product van de rico's is -1 dus de rico van de straal is -1/2 en daarmee stel je de vergelijking op van de rechte.

Dan is er één punt op deze rechte dat op gelijke afstand ligt van de beide punten.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Ok bedankt!

Omar.ElHaji ( 2019-06-17 17:14:46 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-17 12:41:55 -0500

Aantal keer gelezen: 190 keer

Laatst gewijzigd: Jun 17 '19