Stel je vraag
0

wiskunde 2018 vraag 6

asked 2019-06-17 12:58:50 -0500

Cha gravatar image

Voor welke waarde van p raakt de gra ek van de functie f met als functievoorschrift f (x) = 4/3x^3- 2x² + x + p aan de x-as?

Ik kom het foute antwoord uit bij deze oefening. Ik dacht als er een raakpunt is dat D=0 is en zo had ik het opgelost. Maar dit is dus duidelijk een foute methode maar ik vroeg me af waarom. Hoe moet ik deze oefening dan oplossen? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-17 13:24:50 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je kan geen discriminant berekenen van een derdegraadsvergelijking.

De afgeleide van de functie moet raken aan de x-as en dus zoek je een nulpunt van de afgeleide. En gezien het raakpunt moet f(x) dan ook nul zijn.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-17 12:58:50 -0500

Aantal keer gelezen: 241 keer

Laatst gewijzigd: Jun 17 '19