Stel je vraag
1

wiskunde 4.2.4

asked 2016-06-09 02:47:36 -0500

Anne-Sophie gravatar image

updated 2016-06-09 03:30:37 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Beste

Ik begrijp niet waarom bij deze oefening het totaal aantal mogelijkheden berekend moet worden met een variatie, de volgorde is toch niet belangrijk?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-06-09 03:30:09 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Dit vond ik ook moeilijk om te vatten. Je moet eigenlijk het totaal aantal gunstige mogelijkheden delen door het totaal aantal mogelijkheden. En daarbij komt het erop neer dat het twee verschillende mogelijkheden geeft of mijnheer A naar verdieping 1 gaat en mevrouw B naar verdieping 2 of omgekeerd mijnheer A naar verdieping 2 gaat en mevrouw B naar verdieping 1. Het totaal aantal gunstige mogelijkheden is een variatie van 6 uit 10. Het totaal aantal mogelijkheden is 10^6

Je kan dit ook met een kansenboom berekenen: De eerste persoon die de lift instapt heeft 10/10 kans om een keuze te maken die voordien nog niemand nam. De volgende persoon heeft 9/10 kans om een nieuwe keuze te maken. (Nu branden er al 2 lampjes op het liftpaneel.) Vervolgens 8/10 ... 7/10 ... 6/10 ... 5/10

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-09 02:47:36 -0500

Aantal keer gelezen: 186 keer

Laatst gewijzigd: Jun 09 '16