Stel je vraag
0

Wiskunde Juli 2017 vraag 9

asked 2019-06-18 09:47:11 -0500

Cha gravatar image

updated 2019-06-18 10:42:30 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik snap niet 100% hoe deze vraag moet. Dus:

sin²x= -cos²x -> tegengestelde hoeken sin²(x+pi/2) = cos²(x) ->anticomplementaire hoeken sin²(x+pi) = -sin²(x) ->antisupplementaire hoeken sin²(x+3pi/2) =.... aan wat is dit gelijk?

Kan u mij hierbij verder helpen aub? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-18 10:41:39 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Nog een beetje verder werken met de verwante hoeken. Je had het bijna.

C:\fakepath\juli 2017 vraag 9.jpg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Dankjewel!

Cha ( 2019-06-18 12:58:17 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-18 09:47:11 -0500

Aantal keer gelezen: 158 keer

Laatst gewijzigd: Jun 18 '19