Stel je vraag
0

4.3.7 wiskunde

asked 2019-06-19 07:40:18 -0500

Mirac.Ulgen gravatar image

hallo ik probeerde deze oef op te lossen met 1- p( allemaal gezond) en die vermenigvuldigen met 6 maar dat klopt niet. kan u mij helpen waar ik in fout ben.

mvg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2019-06-19 09:19:03 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De kans op 6 gezonde kinderen is (0.9)^6 en dat moet je van 1 aftrekken om de kans op minstens 1 ziek kind te vinden.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-19 07:40:18 -0500

Aantal keer gelezen: 63 keer

Laatst gewijzigd: Jun 19 '19