Stel je vraag
0

Fysica TAT 2018 (tandarts) - vraag 2

asked 2019-06-19 15:28:20 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

updated 2019-06-19 15:43:00 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

"Beschouw de vloeistoffen A, B en C. Voor vloeistof A bedraagt de temperatuur θA; voor vloeistof B bedraagt de temperatuur θB; voor vloeistof C bedraagt de temperatuur θC. De soortelijke warmtecapaciteit van vloeistof A is cA; de soortelijke warmtecapaciteit van vloeistof B is cB; de soortelijke warmtecapaciteit van vloeistof C is cC. Men neemt van elk van deze vloeistoffen eenzelfde massa m en voegt deze samen in een thermisch ge ̈ısoleerde beker. Verwaarloos de warmteopname of warmteafgifte van de beker. De aggregatietoe- stand van de vloeistoffen verandert niet. De eindtemperatuur θ van het mengsel in de beker is gelijk aan: (alle antwoordmogelijkheden)"

Bij deze vraag snap ik niet goed hoe we zien welke stof warmte gaat opnemen en welke warmte gaat afgeven zodanig dat we de gegevens in de formule kunnen plaatsen: Qopgenomen = Qafgegeven

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-19 15:42:07 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Er komt geen warmte bij of er gaat er geen weg. Dus cA(tA-tE)m +cB(tB-tE)m + cC(tC-tE)m=0

m kan je schrappen want dat is overal hetzelfde.

tE er uit halen geeft antwoord <c> : tE= (cAtA +cBtB +cCtC)/(cA+cB+cC)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

en waarom mogen we het gelijkstellen aan 0?

Marie-France.Delen ( 2019-06-19 15:57:54 -0500 )edit

Het is een gesloten systeem. Er gaat geen energie in of uit.

Myriam@REBUS ( 2019-06-20 00:30:31 -0500 )edit
1

ahja super ik ben weer mee! bedankt!!

Marie-France.Delen ( 2019-06-20 02:35:50 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-19 15:28:20 -0500

Aantal keer gelezen: 280 keer

Laatst gewijzigd: Jun 19 '19