Stel je vraag
0

wiskunde vraag 8 juli 2011

asked 2016-06-09 03:49:38 -0500

Anne-Sophie gravatar image

updated 2016-06-09 03:53:49 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik weet niet goed wat ik hier fout doe. Ik bekom 9/100 als antwoord, maar het juiste zou 8/85 moeten zijn?image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-09 04:08:35 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

15% rokers, met 40% kans op longkanker. Dat geeft in totaal 6% rokers met kanker.

In de totale populatie zijn er 14% kankergevallen. In combinatie met het vorige zijn er dus 8% niet-rokers met kanker.

De kans op longkanker bij een niet-roker: in de noemer staat de zekerheid: het gaat om een niet-roker. Daar komt dan 85% te staan.

De voorwaardelijke kans P (kanker/niet-roker) = 8/85

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-09 03:49:38 -0500

Aantal keer gelezen: 159 keer

Laatst gewijzigd: Jun 09 '16