Stel je vraag
0

Fysica TAT 2018 (arts) - vraag 4

asked 2019-06-21 05:11:55 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

updated 2019-06-30 08:07:57 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bij deze vraag kom ik steeds op antwoord B uit: de veldlijnen in het blad... ik snap niet zo goed wat ik fout redeneer. de Fl stoten elkaar toch af bij deze opstelling aangezien de draden tegengesteld van elkaar lopen. met deze redenering kom ik altijd met het magnetisch veld uit in het blad ipv uit het blad...

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-21 06:26:23 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De positieve lading beweegt in een cirkel. De centripetale kracht moet van de Lorentzkracht komen. Als je begint met deze kracht naar het midden te nemen moet het magnetisch veld volgens A lopen.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-06-30 04:41:24 -0500

Anne-Sophie.Milants gravatar image

Hoe kan je weten dat je bij dit soort vragen dat je niet gewoon volgende rechterhandregel mag toepassen? Vingers volgen stroom dus duim (magnetisch veld) beweegt in het blad.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Omdat de Lorentzkracht hier ook aanwezig is want de lading voort een ECB uit. De lorentzkracht wijst dus richting het middelpunt en de snelheid rakend aan de baan van het voorwerp

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-06-30 04:47:20 -0500 )edit
0

answered 2019-06-21 05:34:23 -0500

Sam gravatar image

Ik gebruik de rechterhandregel. Volgens mij is er een centripetaalkracht die naar het middelpunt van de cirkel wijst? Stroom gaat in wijzerzin. Als ik dan de rechterhandregel toepas, komt mijn magnetisch veld uit het blad.

Iemand die kan controleren of deze redenering klopt?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

ahja als dat met de centripetale kracht te verklaren valt kom ik ook op A uit dan met de rechterhandregel

Marie-France.Delen ( 2019-06-21 05:59:19 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-21 05:11:55 -0500

Aantal keer gelezen: 465 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '19