Stel je vraag
0

fysica 10.1.2

asked 2019-06-21 06:05:02 -0500

Kan je de maximale potentiële energie bij een horizontale harmonische trilling berekenen op volgende manier? Epot = m.g.amplitude

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-21 06:30:40 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het is een horizontale trilling, dus er beweegt niets in de hoogte. De vergelijking m.g.amplitude is niet juist.

De potentiële energie is afkomstig van het uitrekken van de veer. Dus gebruik Epot = k (y)²/2. Voor de maximale potentiële energie is y = amplitude.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-21 06:05:02 -0500

Aantal keer gelezen: 57 keer

Laatst gewijzigd: Jun 21 '19