Stel je vraag
1

wiskunde kansen vraag 4.2.1

asked 2016-06-09 05:12:09 -0500

Paulien.Verbiest gravatar image

Bij de geboorte is de kans op een meisje 50 %. Een gezin heeft 5 kinderen.

a) Wat is de kans dat er minstens één meisje bij is? b) Wat is de kans dat er hoogstens 4 jongens zijn?

Hoe moet je deze vraag oplossen? Bij a dacht ik gebruik te maken van P(allemaal meisjes) - P(geen meisje). P(allemaal meisjes) is dan 1/32 dacht ik. Maar P(geen meisje) ?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-09 05:49:31 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Er staat minstens één meisje, wat wil zeggen één, twee, drie, vier of vijf meisjes.

P(geen meisje)=P(allemaal jongens) en dat laatste kan je berekenen door (1/2)^5

De gevraagde kans is dus (1-P(allemaal jongens)) en dat geeft 1-(1/2)^5 = 1-(1/32) = 31/32

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt !

Paulien.Verbiest ( 2016-06-09 06:24:14 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-09 05:12:09 -0500

Aantal keer gelezen: 298 keer

Laatst gewijzigd: Jun 09 '16