Stel je vraag
0

Wiskunde buigpunten

asked 2019-06-21 07:54:48 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

Welke van de volgende punten is het buigpunt met de kleinste positieve x-coordinaat van de functie y=x +2sinx? A: pi,0 B:pi, 2pi C: pi, pi D: pi/2, 2 +pi/2 Ik kom steeds antwoord D uit na mijn bewerking dus ik doe iets fout. Kan iemand mij helpen? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-21 08:37:40 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De eerste afgeleide is y' = 1 + 2 cos(x) De tweede afgeleide is -2 sin(x) Deze tweede afgeleide verandert van teken bij x = pi (ook bij x=0 maar dat is geen positief getal)

Het buigpunt is dus (pi;pi)

Zie GEOGEBRA : C:\fakepath\buigpunt.jpg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik snap niet goed hoe je weet dat de functie van bol naar hol gaat, via mijn tekenschema wordt het niet duidelijk

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-06-21 08:53:50 -0500 )edit

Sinusfunctie? De sinus is positief van 0-pi en negatief van pi naar 2pi.

Myriam@REBUS ( 2019-06-21 13:36:49 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-21 07:54:48 -0500

Aantal keer gelezen: 113 keer

Laatst gewijzigd: Jun 21 '19