Stel je vraag
0

Wiskunde juli vraag 7 2016 geel

asked 2019-06-21 09:12:56 -0500

Kyara.Vanderveken gravatar image

C:\fakepath\64985727_876853692681628_1377615115288838144_n.jpg Beste

Ik snap niet zo goed wat ik fout doe in deze oefening. Ik heb dus eerst de integraal van -4 tot 0 van de functie 4 - 2(-X)^1/2 berekend en dan de integraal van 0 tot 4 van de functie 4 - 2 (X)^1/2 en daarna beide integralen opgeteld, maar dit klopt dus niet. Zou iemand mij kunnen helpen? :)

Met vriendelijke groeten

Kyara Vanderveken

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-21 13:39:10 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Integreer alleen van 0 tot 4 (4-(4x)^0.5 en doe dit maal 2

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

dit geeft 32/3 dus antwoord C

Myriam@REBUS ( 2019-06-22 02:34:24 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-21 09:12:56 -0500

Aantal keer gelezen: 112 keer

Laatst gewijzigd: Jun 21 '19