Stel je vraag
0

Fysica 2007 vraag 9

asked 2019-06-21 13:52:06 -0500

Anne-Sophie.Milants gravatar image

updated 2019-06-24 16:02:18 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hallo Zou iemand mij kunnen helpen met de redenering van deze vraag? alvast bedankt! image description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
0

answered 2019-06-21 16:10:17 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kijk naar de richting van de stroom en vervolgens of deze stroom toeneemt of afneemt. Dan weet je wat de verandering van de flux in de winding is. Deze verandering moet gecompenseerd worden door de stroom die in de winding geïnduceerd wordt.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-06-24 15:41:11 -0500

Kyara.Vanderveken gravatar image

Hoe weet je hier dan of de stroom toe of afneemt? Ik had al dat de stroom in de rechte geleider naar boven is gericht aangezien het veld in het blad is in de cirkelvormige geleider, maar snap niet hoe je dan kan weten of de stroom toe of afneemt? Alvast bedankt!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Het staat er bij! I afnemend of I toenemend

Myriam@REBUS ( 2019-06-24 15:48:17 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-21 13:52:06 -0500

Aantal keer gelezen: 509 keer

Laatst gewijzigd: Jun 24 '19