Stel je vraag
1

Wiskunde 1.6.4

asked 2019-06-22 02:46:19 -0500

Pieter.Stoffels gravatar image

Hallo, ik dacht bij deze vraag te zeggen dat -1<[s-1/2]/[1-3s]<1 , maar dan kom ik uit dat s< 1/4 en dat s < 3/8. Wat heb ik hier fout gedaan?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-22 03:51:09 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Voor de rechtse grens: als je eerst de gelijkheid uitwerkt (S-0.5)/(1-3S) = 1 dan bekom je S=3/8. Als je dat nu opnieuw invult in de ongelijkheid zie je dat de noemer (1-3(3/8)) eigenlijk negatief is. Dus moet je bij het wegwerken van deze noemer het ongelijkheidsteken omkeren. Je vermenigvuldigt met een negatief getal.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Oké nu lukt het, bedankt!

Pieter.Stoffels ( 2019-06-22 04:23:30 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-22 02:46:19 -0500

Aantal keer gelezen: 68 keer

Laatst gewijzigd: Jun 22 '19