Stel je vraag
0

Fysica 4.3.9

asked 2019-06-22 07:59:12 -0500

Alexi.DePreter gravatar image

Moet je het blok hout en het blok ijzer in dezelfde vergelijking zetten (nadat je de twee vergelijkingen aan nul hebt gelijkgesteld)? Want als ik het uitwerk kom ik niet op het juiste antwoord.

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-22 08:15:07 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

Je weet dat in dit geval de archimedeskracht gelijk is aan de zwaartekracht. FA=rho(water).g.Volume,obj(volume hout dat onder water ligt). Dit volume bereken je door de gegeven rho en massa van het hout. Fz=(mhout+mijzer).g Fa=Fz en dan omvormen naar m(ijzer)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oke dankuwel!

Alexi.DePreter ( 2019-06-22 08:20:01 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-22 07:59:12 -0500

Aantal keer gelezen: 105 keer

Laatst gewijzigd: Jun 22 '19