Stel je vraag
0

fysica 2008 augustus vraag 8

asked 2019-06-22 08:24:31 -0500

Anne-Sophie.Milants gravatar image

updated 2019-06-22 11:11:17 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Beste Zou iemand mij kunnen helpen hoe je deze vraag oplost? image description Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-22 11:00:19 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Twee manieren:

Je bekijkt dit als twee stromen, een grote stroom door de geleider en een kleine stroom met de eenzame positieve lading. Twee stromen in dezelfde richting trekken elkaar aan, dus antwoord A

Je kan ook de magnetische veldlijnen tekenen naast de stroomvoerende geleider. Dat zijn dus kruisjes rechts van de geleider. Vervolgens bepaal je met de rechterhandregel de richting van de kracht op de positieve lading. Ook hier zou je op antwoord A moeten komen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-22 08:24:31 -0500

Aantal keer gelezen: 105 keer

Laatst gewijzigd: Jun 22 '19