Stel je vraag
1

Fysica 6.5.6

asked 2016-06-09 06:47:27 -0500

Eline gravatar image

updated 2016-06-09 12:38:56 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik snap dat de kracht kleiner wordt, als het verder van de geleider beweegt en dat het minder in het blad gaat en dat je dat moet herstellen door meer in het blad te gaan, en dat als je naar de geleider toe beweegt je meer in het blad gaat en het wilt tegenwerken door uit het blad te gaan.

Maar ik begrijp niet goed, hoe je komt aan de zin van de krachten. Hoe weet je dat als het naar de geleider toe gaat de kracht naar links gaat? En van de geleider weg de kracht naar rechts gaat? En hoe gaat de stroom voor beide?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-09 07:22:41 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bepaal eerst de stroomzin in de geleider en in het raam. Het geleidende kader beweegt weg van de stroom voerende geleider. Dus de flux vermindert (flux is het sterkst geconcentreerd vlak bij de geleider). Er komt in het kader een stroom in wijzerzin.

Nu zie je dat de stroom in de kader aan de linkerkant en de stroom in de geleider in dezelfde richting lopen. Als dat het geval is zullen de geleiders elkaar aantrekken. Voor de geleider aan de rechterkant: stroom in tegengestelde richting, dus afstoten (maar die kracht is minder sterk vanwege de grotere afstand tot de geleider).

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oké ik begrijp het! Bedankt!

Eline ( 2016-06-09 08:00:18 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-09 06:47:27 -0500

Aantal keer gelezen: 113 keer

Laatst gewijzigd: Jun 09 '16