Stel je vraag
0

Fysica arbeid veerkracht

asked 2019-06-22 15:10:49 -0500

Lize.VanderWilt gravatar image

Om de arbeid te berekenen die verricht wordt door een veerkracht hebben we een bepaalde formule gezien. (1/2(Xa^2 - Xb^2) Is het mogelijk om ipv deze formule eerst de veerkracht te berekenen en dan de arbeid te berekenen met de formule W= F x * cos(F,x) ? Bij vraag 3.2.2 wou ik dit proberen maar ik kom niet de juiste waarden uit. Wanneer ik het met de eerste formule bereken kom ik 1/2( 100* 0,5^2) = 12,5 J Als ik dit op de tweede manier bereken bekom ik Fv= 100 * O,5 = 50N en dus is W= 50 * 0,5 * 1= 25 J Klopt dit niet omdat ik deze tweede formule niet mag gebruiken of maak ik ergens een fout? Alvast bedank.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-22 16:01:57 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De kracht F is niet constant en dus moet je integreren: integraal van a tot b van F dx waarbij je F moet schrijven als kx Zo kom je dus terug op de oorspronkelijke formule.

Grafisch: F = kx is een rechte. De oppervlakte onder deze rechte is (kx . x)/2 [(basis maal hoogte)/2]

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Oke bedankt!

Lize.VanderWilt ( 2019-06-28 11:04:10 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-22 15:10:49 -0500

Aantal keer gelezen: 379 keer

Laatst gewijzigd: Jun 22 '19