Stel je vraag
0

Fysica vraag 3.3.3

asked 2019-06-22 15:52:01 -0500

Lize.VanderWilt gravatar image

updated 2019-06-22 16:02:02 -0500

De piloot zal geen ECB uitoefenen omdat zijn snelheid niet constant is en hij zal vertragen wanneer zijn motor stilvalt, maar uit wat kan je dit afleiden? Bij d) vragen ze of een piloot met een versnelling van 12g de looping zou kunnen uitvoeren, hoe los je dit op? Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

De vraag bij d) is of de totale versnelling de 12g overschrijdt. Dat is eigenlijk toch iets anders. Je moet de totale versnelling berekenen en kijken of deze boven de veiligheidsnorm zou kunnen komen.

Myriam@REBUS ( 2019-06-22 16:04:27 -0500 )edit

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-22 16:01:35 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Behoud van energie: de looping gebeurt verticaal, dus als de motor stilgelegd wordt is er geen toevoer van energie meer. Daaruit volgt dat de snelheid op het hoogste punt lager is dan beneden aangezien een deel van de kinetische energie omgezet is in potentiële energie.

Je kan ook naar de krachten kijken. Bij een ECB is er alleen een kracht naar het midden gericht. Hier is er ook een tangentiële component aan de kracht (behalve op het laagste en hoogste punt)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oke bedankt ik snap het! Ik heb mijn vraag aangepast omdat ik niet goed weet hoe ik d) oplos, zou u dit ook even kunnen uitleggen aub?

Lize.VanderWilt ( 2019-06-22 16:04:35 -0500 )edit
0

answered 2019-06-22 16:09:37 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bekijk enkel het laagste punt omdat daar de versnelling het hoogst is (kan je zelf eens nakijken als je wil) De snelheid is 200 m/s en de straal 500 m dus is de centripetale versnelling (200)²/500 of 80 m/s² en dus 8g. Hierbij moet je nog 1g tellen, want ook bij het rechtdoor vliegen zou de zwaartekracht aanwezig zijn.

Totaal is 9g op het laagste punt, en dat is minder dan de 12g die de piloot aan kan.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Oke ik snap het, bedankt!

Lize.VanderWilt ( 2019-06-22 16:14:51 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-22 15:52:01 -0500

Aantal keer gelezen: 303 keer

Laatst gewijzigd: Jun 22 '19