Stel je vraag
0

fysica optica 12.1.4

asked 2019-06-23 07:56:17 -0500

Anne-Sophie.Milants gravatar image

Zou iemand mij willen helpen met deze vraag? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-23 10:03:17 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je zoekt voor het grenspunt de hoek waarbij een lichtstraal nog net uit het water komt. Dus de kritische hoek bepaal je met sinus alfa = 3/4 (zie vorige vraagstukken over de brekingsindex van water). Hiermee kan je met de rekenmachine de hoek alfa vinden (48.6° ongeveer) Nu kan je zien dat tangens alfa gelijk is aan R/2 (overstaande zijde / aanliggende zijde) en hier bepaal je R mee.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-23 07:56:17 -0500

Aantal keer gelezen: 78 keer

Laatst gewijzigd: Jun 23 '19