Stel je vraag
0

Fysica optica 12.1.13

asked 2019-06-23 08:05:17 -0500

Anne-Sophie.Milants gravatar image

Zou iemand mij willen helpen bij deze vraag? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-23 09:56:03 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je kan best de afstanden omzetten in meter. Dan maak je een virtueel beeld. Het voorwerp staat op 0.55 m van het oog, dat is dan 0.532 m van de bril lens. Het nabijheidspunt is op 1.032 m van de lens. Met de formule 1/v - 1/b = 1/f kan je dan de 1/f vinden die gelijk is aan P

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-23 08:05:17 -0500

Aantal keer gelezen: 83 keer

Laatst gewijzigd: Jun 23 '19