Stel je vraag
0

Kansrekenen met kaarten

asked 2019-06-23 10:53:26 -0500

Morgane.VandenBossche gravatar image

“Bij het wiezen krijgt elke speler 13 kaarten uit een spel van 52 kaarten. Wat is de kans dat een bepaalde speler de 4 azen heeft?” Iemand die me kan helpen want ik kom een immens klein getal uit...

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-23 12:07:42 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

In de teller: combinatie van 4 uit 4 maal combinatie van 9 uit 48. In de noemer: combinatie van 13 uit 52

Dat geeft inderdaad een klein getal, en het rekent niet makkelijk. Maar je kan wel aardig schrappen zodat het toch nog te berekenen is.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Dankuwel Myriam!

Morgane.VandenBossche ( 2019-06-23 12:35:39 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-23 10:53:26 -0500

Aantal keer gelezen: 210 keer

Laatst gewijzigd: Jun 23 '19