Stel je vraag
0

wiskunde oefeningen vraag 4.5.3 p 56

asked 2019-06-24 00:43:22 -0500

Adara gravatar image

Het is wel een oude cursus (2017) vraag 4.5.3

b) wat is de kans dat een muis meer weegt dat 18.5%? muh= 20g muh + 1sigma= 20.75g

Als men zegt meer dan 18.5g? dat kan toch ook 50% + 34% zijn? Want muh = 20g is toch meer dan 18g?

Kortom ik begrijp niet waarom het 50% + 34% + 13.5% = 97.5% is en niet 84%?

dank zeer

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

1

Als ik het goed afleid uit de vraag is het gemiddelde 20 en standaardafwijking 0,75? Om aan 18,50 te komen doe je dus 20 min 2 keer sigma. Dit geeft 50%(rechterkant van de verdeling) + 34%(1 keer sigma) + 13,5% (een 2e keer sigma) Hopelijk lukt het nu

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-06-24 00:54:17 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-24 01:54:33 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

updated 2019-06-24 01:56:21 -0500

Heel goed de commentaar van Thomas. Je kan ook zeggen dat de kans dat de muis meer weegt gelijk is aan (1 - de kans dat de muis minder weegt) = 1 -0.025

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-24 00:43:22 -0500

Aantal keer gelezen: 73 keer

Laatst gewijzigd: Jun 24 '19