Stel je vraag
1

Fysica 7.2.4

asked 2016-06-09 08:17:42 -0500

Eline gravatar image

updated 2017-06-12 13:15:12 -0500

Johan@REBUS gravatar image

image description

Ik kom bij deze oefening uit op een negatief getal, maar je zou moeten uitkomen op 9953 j ik heb mijn halveringstijd omgezet in seconden dus begrijp niet wat ik fout doe bij deze oefening?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-06-09 13:23:49 -0500

updated 2016-06-09 13:25:15 -0500

Er zit een foutje in je vergelijking: de breukstreep boven de $T_{1/2}$ staat niet onder de 2 in de $\ln$ maar helemaal onder de $\ln 2$:

$A(t)=A_0 e^{- \frac{\ln 2}{T_{1/2}} t}$

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-12 11:17:52 -0500

Camille.Hoefnagels gravatar image

Ik heb het opgelost via log ipv natuurlijk logaritme. Mag dit ook? Ik kom wel op een resultaat van 10089 jaar.. C:\fakepath\19141493_10212682823289309_1680111823_n.jpg

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-09 08:17:42 -0500

Aantal keer gelezen: 490 keer

Laatst gewijzigd: Jun 12 '17