Stel je vraag
0

2013 Augustus vraag 1 fysica

asked 2019-06-24 08:04:22 -0500

Kathleen gravatar image

updated 2019-06-24 13:49:27 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Beste, ik probeerde deze oefening uit te werken met energie, maar kwam op een resultaat dat niet correct is. Waar ligt de fout in mijn redenering? Alvast bedankt!

C:\fakepath\2013.jpg C:\fakepath\2013 -.jpg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-24 11:41:37 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Nadat de brandstof op is heeft de raket een bepaalde snelheid en hoogte. Van dan af vertraagt de raket tot de snelheid nul is. Bereken op dat moment de hoogte.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

En klopt het dan dat hij op 80m zit als zijn brandstof op is (zoals ik al had berekend) of moet ik het met kinematica formules oplossen?

Kathleen ( 2019-06-29 15:56:00 -0500 )edit

Neen, die hoogte is 100 meter. Daarna heeft de raket een beginsnelheid van 40m/s en zal hij nog 80 meter stijgen. Hiermee komt de totale hoogte op 180 meter. Dit is ongeveer de 182 van het antwoord. Ik vermoed dat ze daar met g = 9.8 m/s² gewerkt hebben.

Myriam@REBUS ( 2019-06-29 16:16:44 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-24 08:04:22 -0500

Aantal keer gelezen: 69 keer

Laatst gewijzigd: Jun 24 '19