Stel je vraag
0

2011 juli vraag 5 fysica

asked 2019-06-24 09:00:02 -0500

Kathleen gravatar image

updated 2019-06-24 13:50:31 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik begrijp echt niet hoe je deze grafieken best kan interpreteren en zo tot de juiste oplossing kan komen ... Alvast bedankt! C:\fakepath\2011 Juli vraag 5 fysica.jpg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-24 11:33:29 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

H - gt²/2 = y Zie je hier de juiste grafiek komen?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hiermee begrijp ik dat het niet C of D kan zijn, maar hoe elimineer ik hieruit A?

Kathleen ( 2019-06-27 05:36:02 -0500 )edit

Indien het A zou zijn zou de tijd nodig om te vallen exponentieel stijgen met de hoogte. Er is wel een stijging van de valtijd met de hoogte, maar evenredig met x^0.5 omdat de laatste afstand met een steeds grotere snelheid afgelegd wordt.

Myriam@REBUS ( 2019-06-27 06:16:58 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-24 09:00:02 -0500

Aantal keer gelezen: 96 keer

Laatst gewijzigd: Jun 24 '19