Stel je vraag
0

fysica augustus 2013 vraag 8

asked 2016-06-09 10:03:56 -0500

Ann-Sophie.Lambrechts gravatar image

updated 2016-06-09 10:38:50 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Beste, Ik snap niet wanneer je de linker- of de rechterhandregel moet gebruiken bij zo een oefeningen. Hoe moet je aan deze oefening beginnen? image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-09 10:34:21 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

updated 2016-06-10 17:25:12 -0500

Ik zou hier de rechterhandregel gebruiken: duim in de richting van de stroom. Vingers geven de magnetische inductie aan en │BC│ = 1/3 │BA│ Daar waar de stroom van X en Y in dezelfde zin gaat heffen deze magnetische velden elkaar op en moet je alleen nog met Z rekening houden. Dan zie je dat de richting van B verkeerd staat. Voor tekening B is er een dubbele B van X en Y, en -1/3 van Z. Maar de resultante staat in de verkeerde richting. ==> Antwoord A

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-09 10:03:56 -0500

Aantal keer gelezen: 289 keer

Laatst gewijzigd: Jun 10 '16