Stel je vraag
0

fysica druk

asked 2016-06-10 01:17:56 -0500

Margot.VanDaele gravatar image

Bij de oplossing van deze vraag berekenen ze eerst de druk op 20cm diep, en trekken die af van de atmosferische druk. Ik kan dit natuurlijk ook berekenen, maar begrijp niet waarom ik het zou doen.

De atmosferische druk op een mooie zomerdag bedraagt 100000 Pa.

Een kleuter zuigt frisdrank verticaal op met een rietje van 25 cm lengte waarvan 5 cm in de frisdrank steekt. Hoeveel bedraagt de druk in de mond van de kleuter?

80000 Pa

2000 Pa

<c> 98000 Pa

<d> 102000 Pa

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-10 02:22:53 -0500

updated 2016-06-10 02:23:27 -0500

Als je onderaan het rietje de druk berekent langs 2 paden dan moet deze gelijk zijn: pad 1 van rand van de vloeistof naar beneden: $p_1=p_{atm}+\rho_w g (0.05)$ pad 2 van de mond naar onderaan rietje: $p_2=p_{mond}+\rho_w g (0.25)$ Uitwerken geeft $p_{mond} = p_{atm}-\rho_w g (0.20)$

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-10 01:17:56 -0500

Aantal keer gelezen: 190 keer

Laatst gewijzigd: Jun 10 '16