Stel je vraag
0

2013 Augustus Vraag 3

asked 2019-06-25 02:59:43 -0500

Kathleen gravatar image

Ik redeneerde dat de druk op het vloeistofoppervlak buiten de buis gelijk is aan Patm. In het geval dat de buis volledig gevuld zou zijn met water dan zou de druk in de buis (het deel dat boven het water uitsteekt) gelijk zijn aan rhogh met h de hoogte gemeten van het wateroppervlak. Ik weet echter niet hoe ik verder kan redeneren om antwoord A te bekomen.

C:\fakepath\2013 augustus vraag 3.jpg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-25 03:06:22 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Er kan in deze opstelling geen lucht in het omgekeerde bekertje komen. Er zal dus een druk kleiner dan Patm zijn bovenaan de waterkolom. Als je een klein gaatje bovenaan in de kolom zou maken zou ze leeg lopen.

Dit is een beetje een strikvraag hè.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hoe weet je met zekerheid dat er geen lucht in de opstelling kan komen? Hoef je hiervoor je drukken niet te vergelijken?

Kathleen ( 2019-06-25 03:33:57 -0500 )edit

Er is geen verbinding waar de lucht door kan komen. Daarom noem ik het een strikvraag. De vloeistof is niet in evenwicht. Als je een gaatje zou maken of met een rietje een verbinding maakt kan er wel lucht in.

Myriam@REBUS ( 2019-06-25 04:00:36 -0500 )edit
1

Oke, danku!

Kathleen ( 2019-06-29 16:00:03 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-25 02:59:43 -0500

Aantal keer gelezen: 49 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '19