Stel je vraag
0

2009 Augustus Vraag 10 fysica

asked 2019-06-25 06:32:19 -0500

Kathleen gravatar image

Ik begrijp de werkmethode maar ik dacht dat mijn delta l in de wet van Hooke gelijk moest zijn aan 8cm, maar het is 4 cm. Hoe weet je dit? Ik dacht immers dat je bij een verticale veer er niet zomaar mag vanuit gaan dat de amplitude gelijk is aan de uitrekking van de veer ...

C:\fakepath\2009 Aug Vraag 10.jpg

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-25 15:35:03 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik denk dat je het zo zou kunnen oplossen:

C:\fakepath\2009 aug vraag 10 fysica.jpg

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-06-25 07:22:36 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je moet proberen de periode af te leiden uit de grafiek. Maar die is niet zo duidelijk weergegeven.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja, maar dat lukte met niet. Ik dacht dus eerst m te bepalen door veerkracht = zwaartekracht en dan via de formule van het formularium met m en k mijn periode hieruit te halen. Hier kwam ik echter het foute uit omdat ik in mijn formule van de veerkracht mijn delta x als 8cm had genomen en niet 4cm?

Kathleen ( 2019-06-25 07:34:09 -0500 )edit

Maar hoe weet je dat het 4cm moet zijn adhv je gegevens?

Kathleen ( 2019-06-25 07:34:23 -0500 )edit

Die formule kan je niet gebruiken want de massa hangt niet in evenwicht. Je moet de formule gebruiken voor de periode in functie van m en k maar daarvoor heb je een inschatting van T nodig. (Ik denk dat de vraag slecht weergegeven is, is geen officiële kopie)

Myriam@REBUS ( 2019-06-25 12:34:15 -0500 )edit

Hoe weet je dat de massa niet in evenwicht hangt? Is dit omdat het voorwerp continue aan het trillen is?

Kathleen ( 2019-06-25 13:40:27 -0500 )edit

Omdat er inderdaad een trilling is. Als de massa uiteindelijk stil komt te hangen zal ze in het midden stilvallen. En daar kunnen we wel mee werken.

Myriam@REBUS ( 2019-06-25 15:21:36 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-25 06:32:19 -0500

Aantal keer gelezen: 111 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '19