Stel je vraag
1

Fysica golven

asked 2016-06-10 04:04:56 -0500

Margot.VanDaele gravatar image

updated 2016-06-10 13:40:15 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Fysica vraag 15 - augustus 2015

Ik kon de grafiek niet kopïeren in dit bestand, dus hier een link:http://www.ond.vlaanderen.be/toelatingsexamen/nl/examenvragen/files/augustus-2015/fysica-augustus-2015.pdf

Ik zie niet direct hoe je aan de 9pi komt voor de periode.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-10 06:43:28 -0500

Margot.VanDaele gravatar image

ja dat zag ik, maar vroeg me dan af hoe ik het kon weten gesteld dat er een ander periode in een ander antwoord gegeven was. Niet nodig dus, bedankt!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-10 06:04:31 -0500

updated 2016-06-10 06:04:51 -0500

De periode $T$ kan je niet bepalen uit de opgave, maar dat is niet erg want de pulsatie $\omega=\frac{2\pi}{T}=9\pi$ is dezelfde voor alle antwoordmogelijkheden.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-10 04:04:56 -0500

Aantal keer gelezen: 126 keer

Laatst gewijzigd: Jun 10 '16