Stel je vraag
0

chemie 10.3 vraag 4

asked 2019-06-25 08:16:33 -0500

Anne-Sophie.Milants gravatar image

updated 2019-06-25 10:35:50 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hallo Hoe kom je bij deze vraag aan antwoord B?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-25 17:12:11 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-06-28 15:08:02 -0500

Je kan vaststellen dat er bij molecule A twee onverzadigdheden zijn en bij molecule B is er maar één onverzadigdheid.

Wanneer je naar de oplossingen kijkt dan kan je vaststellen dat bij A en D de beide onverzadigdheden zullen verdwijnen door de overmaat aan diwatestof en bekomt men C6H14 ipv C6H12. Bij B gaat enkel de dubbele binding weg bij toevoeging van H2, aangezien een ring te sterk is om opengebroken te worden.

Bij C zullen de beide ringen blijven ondanks de H2 want ze zijn te sterk en daardoor zal de brutoformule C6H10 blijven en niet C6H12 worden zoals in de opgave aangegeven.

Kan je hiermee verder?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Super hard bedankt!

Anne-Sophie.Milants ( 2019-06-28 10:15:20 -0500 )edit
0

answered 2019-06-25 10:35:03 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Welk antwoord kom jij uit?

Post hierbij een foto van je werkwijze.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik weet niet zo goed hoe ik aan deze opgave moet beginnen

Anne-Sophie.Milants ( 2019-06-25 12:47:02 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-25 08:16:33 -0500

Aantal keer gelezen: 113 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '19