Stel je vraag
0

Fysica elektrostatica

asked 2019-06-25 13:44:23 -0500

Kathleen gravatar image

Ik dacht dat de 2 platen wees op een homogeen veld dus dat de elektrische veldsterkte constant is. Maar in deze grafiek staat deze in functie van x dus wist ik niet of dat je de veldsterkte dan ook nog steeds als constant kan zien. Kan iemand me helpen?

C:\fakepath\Fysica elektrostatica (2).png

edit retag remove flag flag offensive (1) close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-25 15:36:21 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Niet twijfelen. De veldsterkte is constant en het antwoord is A

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Oke, dankuwel!

Kathleen ( 2019-06-29 15:58:06 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-25 13:44:23 -0500

Aantal keer gelezen: 46 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '19