Stel je vraag
0

Erfelijkheidsleer oef 40 biologie p 73

asked 2019-06-25 17:51:54 -0500

Mirac.Ulgen gravatar image

hallo hoe los je deze oef op? ik maak een tabel met de heterozygoten van de queenB en de darren nl. AaBb x ab. ik weet wel dat het antwoord 1/4 moet zijn.

mvg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-26 07:21:54 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Door de gameten van de koningin te paren met de dar

DUS AB Ab aB ab te paren met ab

Dan ga je 1/4 hebben die aabb zijn (dus de kenmerken hebben zoals de dar)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-25 17:51:54 -0500

Aantal keer gelezen: 86 keer

Laatst gewijzigd: Jun 26 '19